WATAK KELAHIRAN SENIN PAHING

1. Weton anda adalah Senin Pahing.
Sifat/karakter orang yang lahir pada Weton
tersebut, adalah:
Anda suka menyampaikan pendapat dengan
tegas, dan tidak akan terpengaruh oleh omongan
orang lain bila tidak menemukan alasan untuk
mempercayainya. Meskipun demikian, anda
adalah seorang yang perasa, jujur, beriba, dan
bercita-cita tinggi. Anda adalah pekerja giat yang
tidak suka menghambur-hamburkan hasil jerih
payah. Cobalah untuk mengendalikan perasaan
anda yang sensitif agar tidak selalu memasukkan
dalam hati setiap perkataan atau tindakan orang
lain.
2. Mongso anda adalah Kawolu.
Sifat/karakter orang yang lahir pada Mongso
tersebut, adalah:
KAWOLU – Hajrah Jroning Kayun
4/5 Februari – 1 Maret
KEADAAN UMUM
Orang yang terlahir pada tanggal 4/5 Februari – 1
Maret, termasuk kelahiran mangsa “KAWOLU”
dengan candra “Hajrah Jroning Kayun”, yang
artinya merana didalam hati, menangis batin.
Lamanya orbit 27 hari. Walaupun menangis
dalam batin, atau sedih tetapi suatu
keberuntungan bahwa mendapat pancaran sakti
Batara Brama, yang selalu hangat dan keras.
Batara Brama adalah putera Batara Guru yang
kedua dari ibu Batara Uma. Batara Brama
mempunyai tekad membasmi segala sifat
keburukan, yang ada di bumi ini. Sifatnya keras
dan cepat marah, tetapi cepat pula reda setelah
menyadari bahwa tidak pada tempatnya dia
marah.
Orang yang terlahir pada mangsa “KAWOLU”
mempunyai pengaruh yang besar sekali dari
Batara Brama. Berwibawa dan disenangi oleh
masyarakat sekitarnya. Karena dia pandai bergaul,
bahkan dia sanggup memecahkan berbagai
masalah yang dialami oleh masyarakat.
Bagi orang yang terlahir pada mangsa
“KAWOLU” sungguh sangat beruntung karena
mendapat pengaruh Batara Brama sehingga
dapat pula memiliki watak dan sifat Batara Brama.
Terutama sifat yang mulia dan peduli dengan
lingkungannya.
Sehingga dengan demikian banyak orang yang
segan kepadanya. Maka masuk akal kalau
golongan orang “KAWOLU” ini banyak yang
menjadi pemimpin masyarakat atau pemimpin
organisasi massa. Perjuangannya benar-benar
tanpa pamrih dan tanpa ambisi pribadi. Dia hanya
ingin menegakkan keadilan dan kebenaran.
Perjuangannya kepada lingkungan ditempat dia
bergaul adalah untuk memperjuangkan dan
membantu segala kesulitan bagaimanapun
rumitnya. Dia tidak akan berhenti berjuang dan
memperjuangkan nasib orang-orang yang
menderita. Karena dia ingin mengenyahkan
segala sifat jahat dan ketidakadilan dalam
kehidupan di masyarakat.
Maka tidak mengherankan pula kalau orang
“KAWOLU” sering terlibat dalam suatu gerakan
massa. Hatinya lembut penuh kasih sayang,
tetapi mudah terbakar amarahnya kalau
mendengar sesuatu yang tidak benar.
Begitu pula didalam kalangan keluarganya sendiri,
dia termasuk keras dan disiplin tetapi penuh kasih
sayang dan pengertian. Dalam pergaulannya
dengan sahabat dan kawannya pun, dia akan
berbuat keras bila menganggap ada suatu yang
tidak senonoh. Tetapi bila temyata dia salah
paham dan keliru menuduh seseorang, maka dia
dengan sifat jantan mengakui kesalahannya dan
mau pula minta maaf.
Dengan sifat-sifat yang terpuji dan teruji itulah dia
sangat disegani dan berwibawa di lingkungannya.
Kelebihannya adalah karena orang “KAWOLU”
mempunyai motto “Belajar Seumur Hidup” tidak
ada hentinya belajar dan menimba ilmu, dari
guru maupun dari buku.
Budi bahasanya halus, lagi pula dapat
menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi.
Baik itu kalangan bawah, menengah, maupun
kalangan atas dia dapat menyesuaikan diri.
Bersahabat dengan orang “KAWOLU” sungguh
sangat menyenangkan. Karena kesannya yang
menarik itu banyaklah orang yang hormat
kepadanya. Sehingga dia selalu terkemuka
walaupun bukan dia yang menonjolkan diri ke
muka. Sebenamya orang “KAWOLU” tidak
mempunyai ambisi untuk terkemuka atau jadi
pemuka. Yang menjadi ambisinya adalah
“membasmi kejahatan dan menegakkan keadilan
dan ketentraman di muka bumi ini”. Hal itu
tersirat dalam pergaulan sehari-hari, sering
membantu orang kesusahan dan membela orang
yang lemah dan tidak bersalah.
KEADAAN ALAM SEMESTA
Mangsa “KAWOLU” lamanya 27 hari, yaitu mulai
tanggal 4/5 Februari sampai dengan tanggal 1
Maret. Pada saat itu sedang musim hujan. Hujan
lebat sering mengguyur bumi, bahkan sering
pula terjadi hujan disertai angin kencang melanda
diberbagai tempat. Angin datang dari arah Barat
Daya menuju Timur Laut dengan kekuatan
kencang. Hawa terasa dingin di malam hari,
bahkan berembun.
Keadaan pertanian, padi mulai menghijau. Kucing
gaduh birahi, kunang-kunang kelap-kelip
berterbangan di sawah. Bila senja tiba, terdengar
cenggeretnong memperdengarkan suaranya.
Pada mangsa “Kawolu” tersebut petani telah
panen jagung dan anak-anak bergembira
membakar jagung sambil berdendang
menghilangkan rasa dingin.
KEADAAN FISIK
Orang yang terlahir pada mangsa “KAWOLU”
mempunyai bentuk fisik yang sangat bagus. Baik
laki-laki maupun wanita kelahiran Kawolu pada
umumnya berparas tampan dan cantik.
Potongan tubuhnya sedang, dahinya lebar
berbentuk persegi. Berhidung mancung, mata
bulat, dagu bak lebah bergantung, daun
telinganya lebar dan tebal. Dengan sepasang
bibirnya yang cukup manis kalau tersenyum dan
sangat memukau saat berbicara.
Tidak mengherankan kalau orang Kawolu sangat
menarik dalam pergaulan, kata-katanya sangat
enak didengar. Langkah kakinya tampak mantap,
menggambarkan kemantapan hatinya.
KEADAAN MASA KANAK-KANAK
Sejak masih kanak-kanak jiwa penolongnya
sudah tampak benar. Karena anak-anak Kawolu
tidak pernah membeda-bedakan antara kawan
satu dengan kawan lainnya. Mana yang
dipandang memerlukan bantuan, dia akan
membantunya.
Dimanapun tempatnya, anak kawolu selalu
gampang mencari kawan. Gampang bergaul dan
dimana-mana disenangi, karena anak Kawolu
pada umumnya pandai berbicara dan pandai
bercerita.
Walaupun masih usia anak-anak tetapi dapat
mengerjakan banyak pekerjaan yang umumnya
dikerjakan oleh orang dewasa dengan sempuma.
Begitu pula perhatiannya dalam bidang
pendidikan sangat tinggi, kesempatan belajarnya
selalu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Seperti juga fasilitas perpustakaan di sekolah
maupun perpustakaan umum dimanfaatkan
sebaik-baiknya untuk mencari buku-buku yang
dipandangnya dapat menambah khasanah
wawasan pengetahuannya.
Keistimewaan pada anak-anak Kawolu adalah
sebagian besar dari anak-anak Kawolu sejak usia
muda sudah mulai terangsang gairah seksnya.
Bahkan ada pula yang sejak usia 9 tahun sudah
mulai terangsang birahinya. Hal ini memerlukan
perhatian dari pihak orang tua untuk lebih
mengawasi &amp- mengarahkannya.
KEADAAN MASA REMAJA
Pada tingkat usia ini, jiwanya mulai berkembang.
pikiran mulai dipergunakan walaupun masih
mengutamakan perasaannya. Tetapi akal budinya
mulai dapat gunakan semestinya. Sehingga
banyak hal yang mungkin dapat merugikan
dirinya dapat dikurangi. Walaupun dihilangkan
sama sekali tidak dapat. Karena orang “KAWOLU”
lebih mengutamakan perasaan dari pada pikiran.
Kawan-kawannya lebih banyak dan mereka
sangat bergantung kepadanya, semua itu dapat
terjadi karena orang “KAWOLU” lebih banyak
menolong baik tenaga, pikiran maupun uang.
Hatinya penuh rasa welas asih terhadap orang
lain. Kalau sudah membantu orang, tidak lagi
memperhitungkan untung dan rugi. Pertolongan
yang diberikannya itu benar-benar tanpa pamrih.
Tetapi yang ditolongnya justru malah
menyakitkan hatinya, bahkan ada yang sampai
hati menipunya. Orang Kawolu tidak akan merasa
dendam atau marah, tetapi dia akan sedih dan
menangis. Sedih dan menangis karena merasa
dirinya tidak mampu berbuat banyak untuk
menolong sesamanya.
Tetapi untuk selanjutnya dia tidak akan berbuat
apa-apa lagi terhadap orang yang mengecewakan
dirinya itu. Tetapi hal itu tidak akan berjalan lama,
karena begitu orang tadi mau minta maaf, maka
tidak ada masalah lagi. Hubungan kembali baik,
bahkan akan lebih baik lagi daripada hari-hari
sebelumnya.
Kelemahan bagi orang “KAWOLU” adalah pada
tulang belakang dan mata. Dengan demikian
maka harus lebih berhati-hati ketika membaca
buku, karena hobinya membaca sangat besar
sekali. Maka dia harus selalu membaca buku
dengan duduk yang benar dan dengan
penerangan yang cukup. Sehingga tulang
punggung tidak terganggu, begitu pula dengan
cukup penerangan tidak akan mengganggu
matanya.
Disamping itu juga senam atau berolahraga
merupakan suatu upaya menjaga kesehatan yang
utama dan baik. Ada pula petunjuk untuk
menghindari gangguan mata adalah dengan
minum air sari wortel dan madu setiap pagi
selama beberapa minggu secara teratur.
Kembali lagi tentang sifat pemurah dan pemarah.
Dua sifat yang sebenarnya saling bertentangan itu
tetapi satu hakikinya. Pemurah artinya
memberikan sesuatu kepada orang lain, pemarah
artinya mudah memberikan kemarahan kepada
orang lain. Dia akan sangat marah kalau
menyaksikan ada pengganggu datang mengusik
orang lain, begitu pula dia akan marah
menyaksikan suatu kepalsuan. Maka akan
dibelanya mati-matian orang yang benar dan
tertindas. Sifatnya tidak senang menyerah
terhadap kesulitan, walau seberapapun sulitnya.
Di samping itu dia juga senang bergurau dan
ramah, serta banyak senyumnya.
CIRI KHAS
Orang kelahiran mangsa “KAWOLU” mempunyai
beberapa ciri khas yang menarik, diantaranya
yaitu suka berkorban demi orang lain. Dapat
menyembunyikan penderitaan batinnya sendiri,
yang bersamaan dengan itu dia harus menolong
orang lain, tanpa mempedulikan resiko yang
mengancam dirinya sendiri. Meskipun cukup
sering ada pihak-pihak lain yang memfitnah
ataupun menggosipinya, tetapi orang “KAWOLU”
tetap saja berani menghadapi tantangan apapun
untuk tetap membantu dan membahagiakan
orang lain.
Berani mengemukakan pendapatya walaupun
mendapat tantangan dan hinaan dari masyarakat
sekelilingnya. Yang nantinya setelah terbukti
pendapatnya itu benar, dia akan dikagumi dan
disanjung orang. Tetapi orang Kawolu akan
menghindar, karena dia tidak mengharapkan
sanjungan dan pujian itu. Karena keluhuran
jiwanya disertai pancaran matanya yang penuh
wibawa dan kelembutan wajahnya dengan
senyum yang memukau, dapat menenteramkan
hati orang gila yang sedang mengamuk.
Kemudian dapat dibujuk dan menurut untuk
mendapatkan perawatan.
Walaupun begitu dapat pula terjadi bahwa orang
Kawolu bersifat keras dan pemarah serta senang
mencampuri urusan orang lain yang bertujuan
ingin menjadi penengah dan pendamai.
Walaupun begitu, kalau kurang hati-hati dalam
pergaulan maupun pengarahan sejak kecil dapat
berbalik menjadi penjahat. Dapat menjadi orang
yang diperalat dengan memanfaatkan kelebihan-
kelebihan orang “KAWOLU” tersebut.
Kewaspadaan perlu selalu ditanamkan kepada
orang Kawolu, khususnya bidang agama, budi
pekerti luhur dan kesadaran bermasyarakat.
IKATAN PERSAHABATAN
Banyak sahabatnya, karena didalam pergaulan
orang “KAWOLU” sangat menyenangkan dan
menarik simpati orang lain. Sehingga banyak
sahabatnya. Semua itu dapat terjadi karena orang
Kawolu tidak pernah bertengkar dengan orang
lain, berjiwa tenang, sabar, baik hati, dan setia
kawan.
Dia mempunyai kepekaan batin yang kuat,
berbakat menjadi paranormal. Dia dapat
mengetahui kalau ditipu, walaupun dia tidak akan
membongkar kasus itu kepada orang lain bahkan
dia bersikap seolah tidak mengetahuinya.
Sahabat yang dapat seiya sekata dengan orang
“KAWOLU” adalah orang kelahiran mangsa
“KAPAT” (19 September – 13 Oktober). Disamping
itu juga cocok dengan kelahiran mangsa
“SADDHA” (13 Mei – 22 Juni) dan kelahiran mangsa
“KASADASA” (27 Maret – 19 April). Demikianlah
sahabat yang cocok bagi orang kelahiran mangsa
“KAWOLU” yang berarti sahabat yang mengerti
akan dirinya.
KEADAAN KESEHATAN
Orang yang terlahir pada mangsa “KAWOLU”
pada umumnya jarang menderita sakit. Kalau
terkena penyakit biasanya adalah penyakit umum
seperti influenza dan batuk.
Bila terlalu menuruti perasaan dan emosinya
tanpa dapat mengendalikan diri dengan
mengutamakan pikirannya. Maka orang Kawolu
akan mudah tergelincir dan memasuki lingkaran-
lingkaran masalah yang rnenghanyutkannya
dalam kesibukan dan pemerasan tenaga yang
luar biasa. Karena orang kawolu tidak akan
mengenal waktu kalau sudah mempunyai
kesanggupan, bahkan dia mampu bekerja terus-
menerus setiap hari lebih dari 18 jam. Kalau hal itu
terjadi, maka gawatlah kondisi badannya.
Gangguan yang dapat terjadi adalah pada
punggungnya, matanya, bahkan dapat juga
mengalami mengganggu syaraf, jantung,
peredaran darah, maupun rasa pusing yang
berkepanjangan.
Memang perlu diakui bahwa pada umumnya
orang Kawolu tahan terhadap gangguan penyakit.
Tubuhnya tegap dan tegar selalu.
PEKERJAAN YANG COCOK
Bagi orang yang terlahir pada mangsa
“KAWOLU” ada beberapa bidang pekerjaan yang
cocok baginya. Tetapi berbagai bidang pekerjaan
tadi kalau dipilih akan membingungkan. Maka
untuk lebih mendekatkan suatu pilihan yang tepat,
maka ilmu kejawen membaginya menjadi tiga
kelompok utama, kelompok itu berdasarkan hari
kelahirannya. Adapun penjabarannya sebagai
berikut ini:
1. Eka
Kelompok pertama, adalah mereka yang terlahir
hari Minggu, Rabu dan Jumat. Mereka ini ada
beberapa pekerjaan yang cocok, yaitu wiraswasta
mengusahakan biro perjalanan dan pariwisata,
toko alat-alat elektronik, bengkel motor dan mobil.
Tetapi yang paling cocok adalah pekerjaan
dibidang perdagangan alat-alat elektronik.
Dinamakan yang paling cocok, karena dengan
usaha ini akan memungkinkan lancarya pekerjaan
dan karier tanpa adanya hambatan yang berarti.
2. Dwi
Kelompok kedua, adalah mereka yang terlahir
pada hari Senin. Mereka ini mempunyai
kesempatan bekerja diberbagai bidang.
Diantaranya adalah sebagai karyawan suatu
perusahaan, pemegang pembukuan, juga dapat
wiraswasta sebagai seniman, pelukis, penyanyi,
pemusik, pengarang, atau wartawan. Juga dapat
menjadi sekretaris, tidak pula tertutup
kemungkinan untuk menjadi mubalig, pendeta,
atau guru agama. Tetapi yang paling cocok
adalah sebagai pengarang. Kalau pilihan profesi
sudah tepat, maka karirnya akan berjalan mulus
tanpa hambatan yang berarti, bahkan dapat
menjadi kaya dan ternama karenanya.
3. Tri
Kelompok ketiga, adalah mereka yang terlahir hari
Selasa, Kamis dan Sabtu. Mereka ini mempunyai
kesempatan bekerja sebagai pegawai negeri,
pegawai swasta, guru, dosen, juga dapat terjun
dibidang politik, bahkan dapat juga sebagai
seniman panggung, aktor atau aktris. Bahkan
dapat juga sebagai paranormal atau ahli
Kebatinan. Tetapi profesi yang akan mengangkat
derajat dan sukses adalah sebagai pegawai
negeri, pada jabatan yang diembannya akan terus
mengalami peningkatan yang kadang luar biasa,
karena dinilai oleh pemerintah telah berjasa,
memberi teladan, dan sebagainya hingga
kariernya akan terus menjulang hingga mencapai
jabatan tertinggi.
REJEKI &amp- PENGHIDUPANNYA
Untuk mengetahui kehidupan orang kelahiran
mangsa “KAWOLU” baik itu tentang besar
kecilnya rejeki maupun penghidupannya, maka
oleh pakar Horoskop Jawa mereka itu
dikelompokkan menurut hari kelahirannya.
Sedangkan pengelompokan itu terdiri dari tiga
kelompok, yaitu sebagai berikut:
1. Eka
Kelompok pertama terdiri dari hari kelahiran
Minggu, Rabu dan Jumat. Pada Kelompok ini,
mempunyai rejeki yang baik. Mendapatkan
sumber uang yang tak ada kering-keringnya,
mendapat kemudahan dalam mencari uang,
bahkan sering terjadi dia mendapat rejeki yang
tiba-tiba dan tidak terduga. Kalau rejeki-rejeki
yang gampang tadi telah berkumpul, maka tidak
mengherankan kalau orang Kawolu kelompok ini
dapat kaya raya. Walaupun begitu dia selalu
memperhatikan orang tua, dan saudara-
saudaranya, segala kekurangan mereka
dibantunya. Bukan saja membantu keluarga
sendiri, orang lain pun dibantunya.
2. Dwi
Kelompok kedua ini adalah kelahiran hari Senin.
Kelompok ini mempunyai nasib agak berlainan
dengan yang pertama. Ada sedikit hambatan,
tetapi bersamaan dengan umur yang meningkat,
setelah berumur lebih dari 36 tahun mulailah
keberuntungannya baik sekali. Bahkan dapat
mencapai suatu diluar perhitungannya, suatu
yang luar biasa. Kalau pegawai akan
mendapatkan kedudukan yang tinggi, kalau
pedagang akan mendapat keuntungan yang
besar sekali. Walaupun pada usia muda kurang
keberuntungannya, tetapi ada saja rejekinya dan
jarang mengalami kesulitan keuangan.
3. Tri
Kelompok ketiga ini, adalah kelahiran hari Selasa,
Kamis dan Sabtu. Orang “KAWOLU” yang
termasuk dalam kelompok ini, mempunyai jalan
penghidupannya kurang bahagia, tidak tenteram,
dan selalu ada-ada saja masalah didalam rumah
tangganya. Tetapi dalam segi rejeki atau
keuangan sangat melimpah. Banyak
keberuntungannya dalam segi rejeki, bahkan
hidupnya bisa menjadi kaya raya. Pada
umumnya orang kelompok tiga ini sangat rukun
dengan saudara-saudaranya. Walaupun kurang
beruntung dalam berumah tangga, tetapi sukses
dalam berusaha dan baik dalam karirnya.
SAAT YANG TEPAT
Sebenarnya ada saat-saat yang tepat bagi setiap
individu untuk suatu hal hingga tercapailah
keberhasilan yang dikehendaki. Pedagang pada
suatu saat akan mendapatkan keuntungan yang
sangat besar, begitu pula seorang kontraktor akan
mendapat tender yang bernilai milyaran rupiah.
Ada pula kebalikannya, meski bagaimana caranya
akan mengalami kebangkrutan, bencana,
kecelakaan, dan gulung tikar.
Hal itu dapat terjadi karena dalam kehidupan ini
ada saat-saat yang baik. Apapun yang kita
lakukan, kalo bertepatan pada saat baik itu, maka
hasilnya akan luar biasa.
Bagi orang kelahiran mangsa “KAWOLU” saat-
saat baik itu adalah pada akhir bulan Februari
sampai tanggal 15 Maret pada setiap tahunnya.
Pada saat tersebut menurut kejawen, Batara
Brama sedang memancarkan berkahnya ke
Mayapada, khususnya kepada orang-orang
mangsa “KAWOLU” dengan hari-hari yang baik
pula, yaitu hari Sabtu, Selasa dan Rabu. Jadi
pilihlah Bulan dan Hari yang cocok untuk
mengerjakan sesuatu yang dipandang sangat
penting. Seperti mendirikan rumah, membuka
warung, toko, atau membuka suatu usaha apa
saja. Insya Allah akan berhasil dengan sangat
gemilang dan tidak ada hambatan apa pun.
HOBI
Setiap orang mempunyai sesuatu yang menjadi
kegemarannya, atau paling digemarinya. Dengan
memanfaatkan kegemarannya itu maka
semangatnya akan bangkit kembali. Bagi orang
kelahiran mangsa “KAWOLU”, mempunyai
beberapa hobi diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Mendengarkan musik.
2. Melukis.
3. Menari, baik tari tradisional maupun modern.
4. Bergaul dan berorganisasi.
5. Petualangan, naik gunung, masuk hutan, dan
berlayar.
6. Membuat eksperimen otodidak, kimia, maupun
mekanik, dan elektro.
7. Mempelajari ilmu Spiritual atau Parapsikologi.
Ternyata kegemaran atau hobi yang kemudian
ditekuni, bisa menjadi profesi yang dapat
mendatangkan uang.
JODOH
Orang yang terlahir pada mangsa “KAWOLU”
mempunyai jodoh yang sesuai dengan
pribadinya. Seperti juga memilih sahabat, maka
begitu pula dalam perjodohan.
Yang utama adalah kecocokan sifat dan pendapat,
yang akan menciptakan suatu keharmonisan
dalam ikatan suami isteri. Mereka yang sama-
sama terlahir pada mangsa “KAWOLU” adalah
yang paling cocok dan harmonis.
Tetapi juga tidak mengurangi kemungkinan yang
cukup baik dan kecocokan dengan kelahiran
mangsa “KANEM” (10 November – 22 Desember),
mangsa “KAPAT” (19 September – 13 Oktober),
dan mangsa “SADDHA” (13 Mei – 22 Juni).
BATU PERMATA YANG COCOK
Orang kelahiran mangsa “KAWOLU” ada
beberapa batu permata yang cocok dan
mendatangkan keberuntungan dan mantap
dipakainya. Baik itu sebagai aksoseri maupun
sebagai ajian atau batu aji.
Karena Batu Aji atau Batu Permata, bukan saja
dari segi keindahan yang dipilih oleh
penggemarnya tetapi bagi mereka yang percaya
atau mempercayainya, Batu Aji itu mempunyai
khasiat atau keampuhannya juga. Bagi orang
kelahiran Mangsa “Kawolu”, Batu Permata yang
cocok sebagai berikut:
1. Blue Sapphire = Saffir Biru
Batu Permata ini selain indah pancaran cahaya
biru safirnya, juga mempunyai khasiat dapat
menolak berbagai penyakit, seperti sakit kulit,
keracunan, sakit panas, penyakit menular, dan
melindungi mata dari berbagai penyakit.
2. Kalimaya
Batu ini selain keindahan kilaunya yang beraneka
warna seperti pelangi, berkhasiat juga untuk
menyembuhkan impotensi dan menyembuhkan
sakit mata.
3. Amethyst
Batu amethyst atau kecubung kasihan ini
mempunyai keindahan yang lumayan juga.
Lebih-lebih yang ungu kemerahan dengan gosok
faset atau gosok berlian, maka tampaklah kilauan
yang memukau seolah berlian ungu kemerahan
yang pancaran cahayanya gemerlapan juga.
Selain keindahannya ada pula yang percaya
dengan kekuatan magisnya, yaitu bisa
mendatangkan rasa kasih sayang dan rasa
tentram terhadap si pemakainya. Begitu pula
dapat untuk mencegah mabuk minuman keras,
mencegah sakit jantung, dan menolak bahaya
racun.
Demikianlah beberapa Batu Permata yang cocok
bagi orang kelahiran Mangsa “KAWOLU” dengan
demikian agar menjadikan perhatian, jangan
mengenakan batu permata sembarangan, karena
kalau tidak cocok dapat menimbulkan masalah.
WARNA YANG IDEAL
Kalau yang terdahulu kita membicarakan masalah
Batu Permata, maka warna pun ada yang serasi
ada yang tidak bagi si pemakainya. Yang
dimaksudkan dengan warna di sini adalah warna
yang berhubungan dengan busana, cat rumah,
dan keserasian interior.
Dengan menemukan warna yang ideal, maka
akan lebih mantap dan percaya diri. Adapun
warna tersebut adalah biru tua, merah jingga,
merah muda, dan hijau daun muda.
Tetapi warna yang paling cocok adalah jenis
warna hijau, baik itu hijau pucuk daun, maupun
hijau tua.
BUNGA
Bunga bagi orang kelahiran mangsa “KAWOLU”
juga tidak sembarang bunga, tetapi ada beberapa
jenis bunga yang cocok baginya. Bunga-bunga
yang cocok itu besar sekali pengaruhnya bagi
pribadi orang Kawolu. Bunga-bunga tersebut
adalah:
1. Bunga gradiol yang berwarna biru.
2. Bunga mawar merah, jingga, dan merah
muda.
3. Bunga aster merah muda, merah jingga, dan
ungu.
4. Bunga anggrek katleya.
Demikian beberapa jenis bunga yang cocok untuk
orang kelahiran mangsa “KAWOLU”. Bunga-
bunga itu akan membangkitkan dorongan
semangat juang untuk menempuh alur
kehidupannya menuju sukses.
3. Wuku anda adalah Wukir.
Sifat/karakter orang yang lahir pada Wuku
tersebut, adalah:
Bila perjalanan Wuku Wukir memasuki orbit
mangsa “Kawolu”, dampaknya terjadilah
perubahan dari ketentuan asli pengaruh Wuku
tersebut. Hal itu besar sekali artinya bagi
kehidupan dan penghidupan seseorang, maupun
peristiwa-peristiwa Alam Semesta.
Pengaruh Wuku Wukir. Dewa: Batara Mahayekti.
Candra: Gunung katon. Bagi seseorang yang
terlahir dalam Wuku tersebut sifatnya pandai
merendah, sopan bicaranya, dan tak mau
dikalahkan. Penghidupannya hidupnya bahagia,
kaya, tapi senang pamer hartanya. Kemudian
akan terjadilah perubahan-perubahan pengaruh
kosmis, akibat cahaya Zodiak yang disebut F-
korona mempunyai pengaruh kuat sekali
terhadap Alam Semesta dan Kehidupan.
Pengaruh Mangsa “Kawolu” besar sekali terhadap
peredaran dan perjalanan Wuku di dalam
kehidupan, penghidupan, sifat, dan pengaruh
alam semesta. Merupakan misteri kehidupan
semesta alam. Meski pun seseorang dengan
orang lain terlahir di dalam Wuku yang sama,
kenyataannya mempunyai sifat, nasib, dan
perjalanan hidup yang berbeda. Hal itu dapat
terjadi- karena perbedaan jam kelahiran, Hari dan
Pasaran (Weton).

WATAK KELAHIRAN SENIN PAHING Rating: 4.5 Diposkan Oleh: kitab primbon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.